Ostrzeżenie o możliwości wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.