Ostrzeżenie o możliwości wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

opublikowano 30 czerwca 2022