Wójt Gminy Będzino informuje, że  w związku  z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska  atmosferycznego – suszy wystąpił do Wojewody Zachodniopomorskiego  o powołanie zespołu do szacowania szkód powstałych na skutek wystąpienia suszy na terenie powiatu koszalińskiego, gmina Będzino.

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w związku z suszą  wypełniamy i składamy niezwłocznie w Gminie, niezależnie od gatunku uprawianej rośliny, dotkniętej suszą!

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na położenie uszkodzonych upraw (w przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie rolnym położonym na terenie kilku gmin, stosowny wniosek należy złożyć do każdej z gmin na terenie, których wystąpiły szkody).

Do wniosku producent rolny powinien dołączyć kserokopię aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego.

Wniosek do pobrania w załączniku lub w pokoju Nr 6 parter, Dział Ochrony Środowiska, w siedzibie Urzędu Gminy Będzino.

Pobierz wniosek