Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy

W dniu 21 grudnia 2015 r. oficjalnie otwarto Środowiskowy Dom Samopomocy w Będzinie. W ramach inwestycji utworzony został dom środowiskowy na pobyt dzienny dla osób niepełnosprawnych. Z obiektu będzie korzystać 30 uczestników w tym osoby przewlekle psychicznie chore i upośledzone umysłowo.

Uczestnicy domu środowiskowego mają do dyspozycji: pracownię komputerową, gimnastyczną, kulinarną, przestronne pomieszczenia sali ogólnej oraz jadalni z dodatkowym przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów. Organizacją prowadzącą obiekt jest wyłonione w ramach konkursu Stowarzyszenie Lepsze Jutrow Będzinie. Całkowity koszt adaptacji budynku wyniósł 400 553,67 zł. Zadanie realizowane jest dzięki dotacji celowej z budżetu państwa w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – ośrodki wsparcia w wysokości 250 000,00 zł na realizację inwestycji (roboty budowlane) oraz 150 000,00 zł na zakup wyposażenia.