Otwarto Dom Ludowy w Mścicach

W dniu 30.12.2014 r. otwarty został nowy obiekt kultury na terenie naszej gminy pod nazwą „Dom Ludowy w Mścicach”. Uroczystego otwarcia dokonał: Wójt Gminy Będzino p. Henryk Broda i Przewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Nożykowski. Wstęgę przecięli Sołtys Sołectwa Mścice Aniela Antkiewicz, Sołtys Sołectwa Dobiesławiec Czesława Borowik, Sołtys Sołectwa Stoisław Eugenia Imbiorowska oraz Sołtys Sołectwa Dobre Ewa Nowak. Po tym akcie nastąpiło poświęcenie obiektu i poszczególnych pomieszczeń przez księdza proboszcza.


W kolejnej części uroczystości głos zabrał Wójt Gminy Będzino przedstawiając historię powstania placówki podkreślając przy tym duży wkład Spółdzielni Mieszkaniowej w Mścicach, która nieodpłatnie przekazała teren pod budowę. Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Andrzej Nożykowski podziękował mieszkańcom oraz samorządowi za dobrą współpracę podczas realizacji inwestycji.
W części artystycznej prezentowały się dzieci z Przedszkola Samorządowego w Mścicach, Chór Dominanta, młodzież z Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach oraz Kapela „Swaty” działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie.
Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie przedstawił mieszkańcom nowych radnych Gminy Będzino, wyłonionych podczas tegorocznych wyborów samorządowych. Następnie wraz z Wójtem Gminy Będzino Henrykiem Brodą podziękowali sołtysom za ich dotychczasową pracę, wręczając okolicznościowe pamiątki. W uroczystościach udział wzięli również Starosta Powiatu Koszalińskiego Marian Hermanowicz, Senator na sejm RP Piotr Zientarski oraz Dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Zimiński.
Mamy nadzieję, że nowo oddany obiekt kultury, w skład którego wchodzi biblioteka oraz sala widowiskowa z zapleczem kuchennym będzie dobrze służyć i spełniać oczekiwania mieszkańców Mścic i okolicznych miejscowości.
Całkowity koszt inwestycji to 954 527,82 zł z czego dofinansowanie z funduszy pomocowych tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 446 640,00 zł.