Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Załącznik do zarządzenia- zaproszenie do złożenia oferty

opublikowano 17 grudnia 2019