Pamięci ś.p. Ryszarda Sawicza

?Wiadomość o śmierci wieloletniego wójta Ryszarda Sawicza, którą przyjęliśmy z ogromnym zaskoczeniem i niedowierzaniem, napełniła wszystkich żalem   i smutkiem.

Śp. Ryszard Sawicz pozostawił pogrążoną w bólu rodzinę, ale także nas, mieszkańców gminy Będzino, której był gospodarzem – wójtem 16 lat.

Pozostawione przez niego trwałe ślady w rozwoju gminy Będzino, mieszkańcy zawsze doceniali. Mówiło się i mówi, że śp. Ryszard Sawicz był dobrym człowiekiem, otwartym na ludzi, doświadczonym samorządowcem, który swoją pracę w Urzędzie Gminy traktował jak służbę mieszkańcom i tego uczył swoich pracowników.

Ryszard Sawicz urodził się 05 stycznia 1950 roku w Brzeźnie, gmina Lubieszyn woj. lubuskie. Tu spędził swoje dzieciństwo i młodzieńcze lata.                       

Od 1970 roku był mieszkańcem gminy Będzino. 1 lutego 1973 r. rozpoczął pracę w Urzędzie Gminy w Będzinie, jako instruktor melioracji i łąkarstwa. Za swoje osiągnięcia został przeniesiony na funkcję Sekretarza Gminnego Zarządu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Będzinie. W 1989 r. został wybrany na stanowisko Naczelnika Gminy w Będzinie. 7 czerwca 1990 roku, podczas I sesji Rady Gminy wybrano śp. Ryszarda Sawicza na Wójta Gminy Będzino, którym był do 2006 roku. Był prawdziwym społecznikiem, działającym na rzecz mieszkańców gminy Będzino. Dobrze poznał i zrozumiał istotę demokracji, ducha pluralizmu. Już jako wójt ? razem z innymi osobami, w tym z działaczami społecznymi –  budował społeczeństwo obywatelskie, od podstaw tworząc samorząd gminny. Śp. Ryszard Sawicz traktował Gminę Będzino jak ?małą ojczyznę?.

Jego pełne oddania podejście do pracy udzielało się także współpracownikom, dla których był wyjątkowym szefem, wprowadzając serdeczny i rodzinny nastrój w urzędzie. Przez lata swojej działalności dał się poznać, jako doskonały organizator pracy Urzędu Gminy. Przy tym człowiek życzliwy dla ludzi, pełny wyrozumiałości i otwarty na potrzeby innych, znajdujący czas dla wszystkich. Szczególną uwagę zwracał na oświatę, czego dowodem była rozbudowa dwóch szkół tj. Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach oraz Szkoły Podstawowej w Dobrzycy.  Przez wiele lat śp. Ryszard Sawicz angażował się w prace społeczne na terenie Gminy Będzino poprzez czynną działalność w wielu organizacjach społecznych, młodzieżowych i środowiskowych.

Pamięć o śp. Ryszardzie Sawiczu, wieloletnim wójcie gminy Będzino, na trwałe zapisała się w sercach wszystkich mieszkańców. 

Spoczywaj w pokoju Szanowny Panie Wójcie.?

W związku ze śmiercią Pana Ryszarda Sawicza, Wójt Gminy Będzino ogłosił zarządzeniem dzień 12 grudnia b.r. dniem żałoby na terenie naszej gminy.  

Informujemy jednocześnie, że 12 grudnia b.r. o godzinie 10.00 w kościele parafialnym w Mścicach odbędzie się msza żałobna, po której nastąpi przejazd konduktu na cmentarz komunalny w Koszalinie.

opublikowano 9 grudnia 2019