Piękne Jubileusze Pożycia Małżeńskiego

 „Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania”.

Robert Paulet

 

W dniu 28 kwietnia 2021 r. 2 pary z terenu gminy Będzino obchodziły Piękne Jubileusze Pożycia Małżeńskiego. Państwo Maria i Julian Zawolukowie z Tymienia 14 kwietnia 2021r. obchodzili 66 rocznicę, a Państwo Kazimiera i Ireneusz Ramowie z Mścic 51 rocznicę Pożycia Małżeńskiego. Z tej okazji Wójt Gminy Będzino Pan Mariusz Jaroniewski udekorował Jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę. Jubilaci otrzymali listy gratulacyjne, upominki oraz kwiaty.


 

Państwo Maria i Julian Zawolukowie z Tymienia

Państwo Maria i Julian Zawolukowie związek małżeński zawarli 14 kwietnia 1955r.  w Urzędzie Stanu Cywilnego w Charzynie.

Pani Maria urodziła się w Markostawie (obecnie Ukraina). W 1945 roku rodzina Pani Marii została wysiedlona do Bugocic. W latach 1945-1952 uczęszczała do Szkół Podstawowych w Ołużnej, Gościnie i Charzynie. Ukończyła szkołę  zawodową o profilu ogrodniczo-kwiaciarskim w Kołobrzegu. Pierwszą pracę podjęła w 1954r w szklarni w Kołobrzegu. Od 1961r. do 1966r. prowadziła klubokawiarnię w Ząbrowie. W 1966r. Państwo Zawolukowie zamieszkali na terenie gminy Będzino w miejscowości Strzepowo. Pani Maria podjęła pracę w przedszkolu jako wychowawczyni. Od 1971r. , pracowała w klubokawiarni w Tymieniu do 1981 r. do przejścia na rentę. W roku 1993 przeszła na emeryturę.

Pan Julian urodził się w Bełzie (obecnie Ukraina). W 1951r. rodzina Pana Juliana została wysiedlona do Miastka (obecnie woj. pomorskie). Pan Julian uczęszczał do szkoły podstawowej w Bełzie, a następnie kontynuował naukę w Starkowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej  rozpoczął naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Bytowie. Po ukończeniu szkoły podjął pracę na stanowisku mechanika w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Boninie. W latach 1952 – 1958 pracował w Gospodarstwie Rolnym Karścino na stanowisku mechanika, gdzie w tym samym czasie podnosił swoje kwalifikacje dokształcając się na stanowisko księgowego. W 1958r. podjął pracę jako główny księgowy w Ząbrowie. Po przeprowadzeniu się na teren gminy Będzino pracował w Gospodarstwie Rolnym w Strzepowie do 1971 roku, a następnie w Kombinacie Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Tymieniu do 1992 r. do przejścia na emeryturę.

Państwo Zawolukowie mają 4 dzieci: Jolantę, Janusza, Różę i Jerzego, doczekali się jedenaścioro wnucząt i pięcioro prawnucząt.

Państwo Maria i Julian Zawolukowie z córka Różą, synową Teresa, Wójtem Gminy Będzino Mariuszem Jaroniewskim i  Kierownikiem USC Dorotą Kokłowską

Państwo Maria i Julian Zawolukowie z córka Różą, synową Teresa, Wójtem Gminy Będzino Mariuszem Jaroniewskim i  Kierownikiem USC Dorotą Kokłowską, Fot. Kazimierz Ratajczyk

 

 


Państwo Kazimiera i Ireneusz Ramowie z Mścic

Państwo Kazimiera i Ireneusz Ramowie, Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski, Kierownik USC Dorota Kokłowska

Państwo Kazimiera i Ireneusz Ramowie, Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski, Kierownik USC Dorota Kokłowska, Fot. Mateusz Dębowski

Państwo Kazimiera i Ireneusz Ramowie poznali się na zabawie w Wiekowie w 1968 r. 07 lutego 1970r. zawarli związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego w Darłowie. Po ślubie zamieszkali w Wiekowie gm. Darłowo.  W sierpniu 1978r. przeprowadzili się na teren gminy Będzino do miejscowości Mścice. Pani Kazimiera urodziła się w Pękaninie gm. Malechowo, a mieszkała w miejscowości Wiekowo gm. Darłowo. Po ukończeniu Szkoły Gastronomicznej w Koszalinie, podjęła pracę w Zakładach Mięsnych w  Koszalinie, gdzie pracowała do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Pani Kazimiera należała do zespołu ludowego „Zalesie” w Mścicach. Chętnie angażowała się przy organizacji festynów na rzecz społeczności lokalnej. Pan Ireneusz urodził się w Kliczewie Małym gm. Żuromin woj. mazowieckie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Budowlaną w Płocku. Pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego  Petrobudowa  Płock jako murarz. W poszukiwaniu pracy w 1968 roku przyjechał na Pomorze Zachodnie do gminy Darłowo. Pracował w Koszalińskim Przedsiębiorstwie Budowlanym, prace budowlane wykonywał na terenie obecnego województwa Zachodniopomorskiego. Pracował także przy budowie elewatorów w Stoisławiu. W latach osiemdziesiątych pracował w Zakładach Naprawczych przy POHZ w Mścicach. W 2013 roku Pan Ireneusz przeszedł na emeryturę. Państwo Rama mieli dwóch synów Roberta i Dominika. Mają trzech wnuków Filipa, Nikolę i Aleksandra.

 

Szanowni Jubilaci składam raz jeszcze życzenia wszelkiej pomyślności, kolejnych długich lat w zdrowiu i szczęściu, gratulacje oraz wyrazy uznania i ogromnego szacunku. Wasze długoletnie pożycie małżeńskie dowodzi, że mimo upływu czasu, ciągłych zmian zachodzących w otaczającym nas świecie, sukcesów i porażek, jakie spotykają nas w życiu rodzina jest najważniejszą przystanią i ostoją, do której zawsze powinniśmy powracać.

Kierownik USC Dorota Kokłowska

 

opublikowano 7 maja 2021