PIĘKNY, NOWOCZESNY PLAC ZABAW DLA DZIECI I ?SENIORÓW W M. TYMIEŃ

W dniu 16 czerwca br. w miejscowości Tymień ? Sołectwo Tymień Gmina Będzino, odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw i strefy integracji, które zostały  doposażone  ze  środków finansowych  wniosku, pn. ?Moja Mała Ojczyna V edycja 2021? w wysokości :

  • Fundacja  BGK im. J. K. Steczkowskiego  z  siedzibą  w  Warszawie w wysokości 30.000,00 zł.,
  • Fundusz sołecki Sołectwa Tymień w wysokości 27.000,00 zł.
  • wsparcie finansowe na organizację ww. uroczystości przez  EEZ Spółka z o.o. w  Warszawie  – ?WIATRAKI?

Projekt,  pn. ?Mieszkańcy dzieciom i seniorom?  miał na celu  aktywizację mieszkańców Tymienia  poprzez  modernizację  placu  rekreacyjnego i przystosowanie go do potrzeb dzieci oraz seniorów w celu umożliwienia im spędzenia czasu we wspólnej przestrzeni. Mieszkańcy aktywnie starali się angażować w realizację działań na rzecz lokalnej społeczności jednak ich działania były ograniczone wysokością dostępnych środków. W ramach projektu mieszkańcy zadeklarowali chęć wspólnego przygotowania i uprzątnięcia placu, demontażu starych urządzeń, wykonanie drobnych napraw nawierzchni, oraz wykonania  nasadzeń w gazonach. Mieszkańcy  przygotowali  i  przeprowadzili  wspólne podsumowanie projektu w formie rodzinnego festynu integracyjnego połączone z otwarciem placu, wspólnym grillowaniem oraz grami zabawami przy wsparciu instruktora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie. Pracę  mieszkańców  koordynowali Sołtys wsi Tymień oraz członkowie rady sołeckiej. Podczas uroczystego otwarcia placu zabaw w Tymieniu uczestniczyło dużo dzieci, seniorów oraz mieszkańców miejscowości Tymień ok. 150, które brały czynny udział we zabawach, grach i konkursach.

Organizatorami  uroczystości  otwarcia  ww.  placu  zabaw  były  następujące osoby:

  • Pan  Franciszek  Adamiuk ? Sołtys  Sołectwa  Tymień  wraz z Radą Sołecką,
  • Pani Barbara Grudzień ? Radna  Rady Gminy w Będzinie,
  • Mieszkańcy Sołectwa Tymień a w szczególności Pan Marek Grudzień, Pan Krzysztof Skaba, Pan Dominik Dłutek, Pani  Irena  Malarewicz, Pani Bożena Adamiuk, Państwo Anna i Edward Krępscy, Państwo Grażyna i Piotr  Gąsior, Państwo Barbara i Kazimierz Wachowicz,
  • Pani Wioletta Mróz ? pracownik Urzędu Gminy w Będzinie
  • Pani  Elżbieta  Tatarynowicz ? Dłutek ? pracownik GOK w Będzinie
  • Pani Renata Łuczak ? Sołtys Sołectwa Strachomina, oraz Pan Tomasz Wojciechowski ? Sołtys Sołectwa Będzino

Zakupione urządzenia na plac zabaw i strefę integracji w miejscowości Tymień zostały poświęcone przez  Ks. Wojciecha Szulczewskiego Proboszcza Parafii Śmiechów.

Dla  dzieci, seniorów  oraz  mieszkańców  miejscowości  Tymień   było przygotowane  wiele  rożnych  atrakcji,  dzięki  wsparciu  finansowemu  wielu sponsorów,  oraz   czynny  udział  Ochotników  Strażaków z OSP  z  Dobrzycy.

Szczególne podziękowania za słodki poczęstunek dla wszystkich dzieci ufundowany  przez  Państwa  E.D. Bordun – Piekarnia  Bajgiel w Będzinie oraz dla Państwa  Paczkowskiego ? Piekarnia w Dobrzycy.

 

opublikowano 22 czerwca 2022