Pieniądze na pomoc społeczną dla Gminy Będzino

W dniu 14 marca w sali Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyło się przekazanie umów przedstawicieli zachodniopomorskich gmin i miast, wśród których znalazła się także Gmina Będzino. Dokument odebrała Wójt Gminy Będzino Sylwia Halama razem z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, Adamem Czyczem.

Wsparcie dotyczyło przekazania środków na program “Asystent osoby niepełnoprawnej” oraz program “Opieka wytchnieniowa”. Jest to bez wątpienia realna pomoc i wsparcie dla osób potrzebujących opieki. W ramach pierwszego działania, nasza Gmina otrzymała środki w wysokości 153 000,00 na wsparcie dla 10 osób niepełnosprawnych (z programu mogą korzystać osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem). Łącznie będzie to aż 3660 godzin wsparcia w roku 2023. Realizacja wsparcia rusza w marcu i będzie trwała do końca bieżącego roku.

Program “Asystent osoby niepełnosprawnej” pozwala na  dostępność do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Główne cele programu to poprawa jakości życia osób niepełnoprawnych, ich uczestnictwo w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych.

Drugi program, “Opieka wytchnieniowa”. adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Łącznie wsparcie otrzymają 4 osoby (2 opiekunów i 2 osoby niepełnosprawne) Gmina na realizację usług w formie pobytu dziennego otrzymała niemal 19 tys. zł , co pozwala na zabezpieczenie 460 godzin usług. Realizacja wsparcia będzie trwała do końca roku 2023. Świadczone usługi w obu projektach są nieodpłatne i sfinansowane z programów.

opublikowano 14 marca 2023