Piknik ekologiczny dotyczący realizacji projektu: ?Myślimy globalnie, sprzątamy lokalnie?

17 października odbył się piknik ekologiczny dotyczący realizacji projektu: ?Myślimy globalnie, sprzątamy lokalnie? dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Gmina Będzino otrzymała z WFOŚiGW w Szczecinie  dofinansowanie w formie dotacji
w kwocie 15 000,00 złotych. Całkowity koszt zadania wynosi: 20 016,24 złote.

Piknik zorganizowaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem KARAŚ z Kołobrzegu
i Sołtys Strachomina dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Będzino. Myślą przewodnią pikniku była troska o środowisko i potrzeba właściwej segregacji odpadów.

Dzień udał się wspaniale, pogoda dopisała, a ekologiczna edukacja bardzo się dzieciom podobała. Wspólnie sprzątaliśmy brzegi łowiska, piekliśmy kiełbaski, słuchaliśmy opowieści rybaka. Dzieci mogły zobaczyć i dotknąć żywe ryby.

Wyjątkową atrakcją była obecność strażaków OSP Dobrzyca, którzy przeprowadzili pokaz pierwszej pomocy, a dzięki udostępnieniu agregatu wszyscy cieszyli się z popcornu i waty cukrowej. To był wspaniały dzień.

Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie.


opublikowano 20 października 2022