Plac zabaw w m. Pleśna został doposażony

Na placu zabaw w Pleśnej zamontowano nowy duży metalowy zestaw zabawowy. Urządzenie posiada siedem wież i 3 zjeżdżalnie oraz linaria wspinaczkowe kształtem nawiązujące do tradycji i sieci rybackich.  Obok stanęły dwie tablice edukacyjne o tematyce ekologicznej i upowszechniającej zasoby i tradycje rybackie. Strefa rekreacji zyskała również nowe ławki i kosze na śmieci.

Zadanie otrzymało dofinansowanie, za pośrednictwem Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, w ramach Programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w wysokości 64 tys. zł.

Cel operacji: doposażenie placu zabaw w m. Pleśna, przeznaczonego na użytek publiczny służącej aktywności społecznej i upowszechnianiu zasobów i tradycji rybackich.

opublikowano 28 grudnia 2023