Plan nawożenia azotem

Przypominamy, że plan nawożenia azotem nowym obowiązkiem dla rolnika od stycznia 2019 roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami…” (Dz.U.2018 poz.1339) gospodarstwa o powierzchni:

  • większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujące zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP według stanu średniorocznego,
  • posiadający gospodarstwo o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych,
  • uprawiający tzw. uprawy intensywne na gruntach ornych o powierzchni powyżej 50 ha,
  • utrzymujący obsadę większą niż 60 DJP wg stanu średniorocznego.

Plan nawożenia azotem sporządza się odrębnie dla każdej działki rolnej i przechowuje w gospodarstwie rolnym przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie tego planu.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt

Monika Piszak – doradca rolniczy

Tel. 608 401 736

opublikowano 27 sierpnia 2020