W  związku  z  planowaną  od   2019  roku  kontrolą  podatkową  w  zakresie  podatku od nieruchomości  ( dział VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa /tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm./),  Wójt  Gminy  Będzino  zwraca  się  z  prośbą  do  podatników o zweryfikowanie powierzchni użytkowej posiadanych budynków, w tym: budynków mieszkalnych i ich części, budynków pozostałych,  a w szczególności gruntów, budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i złożenie informacji na podatek od nieruchomości zgodnej ze stanem faktycznym.

Druki informacji w sprawie podatku od nieruchomości dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie ( pokój nr 20) lub na stronie internetowej Gminy Będzino w BIP w zakładce: Podatki  http://bip.bedzino.pl/index.php?id=1420&id2=340.

W razie pytań – szczegółowych informacji udzieli Państwu – inspektor ds. podatków i opłat lokalnych Katarzyna Kubicka ( tel. 94-3162-552 ).

 

 

Wójt Gminy Będzino

/-/   Mariusz Jaroniewski