W dniu 18 lutego b.r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Będzino odbyło się spotkanie władz naszej gminy z pracownikami Działu Rozwoju Obsługi Klienta Polskiej Spółki Gazownictwa. Tematem była dalsza gazyfikacja Gminy Będzino.

Obecnie trwają prace zmierzające do gazyfikacji miejscowości Śmiechów, które zakończą się jesienią bieżącego roku. Miejscowości Popowo i Kazimierz Pomorski mogą spodziewać się gazyfikacji w dalszym terminie, po zakończeniu analiz i możliwości wykonania podłączenia. W kolejnych latach nastąpi również gazyfikacja Borkowic.

Gazyfikacja miejscowości Dobre stoi natomiast pod znakiem zapytania. Powodem jest złożenie przez mieszkańców małej ilości umów przyłączeniowych, które należy złożyć do Polskiej Spółki Gazownictwa. Obecnie tych umów jest mało i jeśli nie będzie chęci ze strony społeczeństwa to gazyfikacji w Dobrem nie będzie.

opublikowano 20 lutego 2020