Plany GOK na wakacje

INFORMACJA O PLANOWANYCH DZIAŁANIACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W OKRESIE WAKACJI 2018 W PLACÓWKACH GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BĘDZINIE

Działalność w okresie wakacyjnym GOK prowadził będzie w placówkach :  Dom Ludowy w Tymieniu i Mścicach, Dom Kultury w Dobrzycy i Będzinie, Świetlica Wiejska w Strachominie, Strzepowie i Wierzchominie. Godziny otwarcia będą różne w różnych placówkach i dostosowane w zależności od obsady etatowej i zapotrzebowania danego środowiska. Zajęcia codzienne skierujemy w celu  zabezpieczenia czasu wolnego dzieci i młodzieży a dotyczyć będą min. prowadzenia zajęć plastycznych,  zajęć ruchowych na świeżym powietrzu a w razie niepogody w pomieszczeniach/ gier i zabaw zręcznościowych/, wycieczek pieszych  w najbliższe otoczenie miejscowości, wycieczek rowerowych nad jezioro , morze lub do innej placówki na naszym terenie, zajęć kulinarnych, zajęć komputerowych, gier planszowych, tenisa i bilarda.

Oprócz zajęć stałych planowane są imprezy, turnieje i wyjazdy na terenie gminy jak i do innych miejscowości naszego województwa – przewidywany jest udział  wszystkich dzieci i młodzieży z terenu gminy

28 czerwca – Bezpieczne wakacje, DL Tymień

4 lipca – Multikino Koszalin, McDonald

7 lipca – Festyn w Popowie

7 lipca – Festyn w Dobrym

12 lipca – wyjazd dzieci do mini ZOO w Człuchowie

14 lipca – Festyn rodzinny w Stoisławiu

14 – 15 lipca – Festiwal kwiatów w Ogrodach „HORTULUS”

18 lipca – wyjazd na basen do Ustronia Morskiego

21 lipca – Festyn rodzinny w Będzinie

25 lipca- Gminny turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy – ORLIK Mścice

31 lipca- Gminny dzień naleśnika – świetlica Strzepowo

2 sierpnia – Multikino Koszalin

7 sierpnia – wyjazd do labiryntu w Paprotnie k/Darłowa

11 sierpnia – Wielki Dzień Pszczół – Festyn w Strachominie

16 sierpnia – wyjazd do „Skansenu chleba” w Ustroniu Morskim

18 sierpnia – Spotkanie różnych kultur – Mścice lasek

21 sierpnia- wyjazd do kręgielni w Koszalinie

25 sierpnia – festyn w Tymieniu

28 sierpnia – dzień naleśnika – we wszystkich placówkach

31 sierpnia- zakończenie wakacji w DL Mścice

Przedstawiony plan działań świetlic i Domów Kultury opublikowany został na naszych stronach internetowych oraz wywieszony w placówkach. Informacja została też przekazana przed zakończeniem roku szkolnego do szkół. Z przyczyn od nas niezależnych może nastąpić zmiana dat wyjazdów dlatego prosimy o stały kontakt i obserwowanie stron internetowych Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie.

Dyrektor GOK
Jerzy Łuczak

opublikowano 25 czerwca 2018