„Płonie ognisko i szumią knieje, drużynowy jest wśród nas…”

Tą pieśnią,  w hali sportowej rozpoczęło się  pożegnalne „ Świeczkowisko” dla uczestników obozu harcerskiego, którzy w dniach 12 – 16 lutego br. przebywali w szkole Podstawowej w Mścicach. Udział w obozie wzięli udział głównie zuchy i harcerze z Hufca Ziemi Koszalińskiej, ale  także 25 osób, robiących kurs instruktorski , pochodzących z różnych miejscowości naszego województwa.  Wśród robiących kurs obecna była także Pani Paulina Kozicka , która przygotowuje się do prowadzenia od m-ca września „wodniackiej drużyny zuchowej” w Szkole Podstawowej w Mścicach. 

Podczas „Świeczkowiska”  swoje wystąpienie  miały zuchy , było  śpiewanie pieśni harcerskich , wspólne zabawy, w których wzięła udział także dyrektor szkoły Pani Bogusława Hordyńska , a Wójt Gminy Mariusz Jaroniewski dziękując Komendantowi obozu druhowi Michałowi Olszewskiemu za zaproszenie powiedział m.in. , że był czas, gdy mundury harcerskie zniknęły ze szkół, ale coraz częściej słyszy się o tym, iż harcerstwo , które ma tak długie, wspaniałe tradycje w Polsce, odradza się, czego dowodem jest choćby  „Świeczkowisko” w Mścicach. Za to należą się wielkie słowa uznania i podziękowania wszystkim organizatorom i uczestnikom obozu.

opublikowano 18 lutego 2020