Podatek od nieruchomości – sezonowa działalność gospodarcza

  

                                   

Wójt Gminy Będzino,  w związku z rozwijającą się na terenie gminy Będzino działalnością gospodarczą w zakresie usług turystycznych polegających, m.in.  na wynajmie turystom nieruchomości , w tym pokoi w budynkach mieszkalnych, kwater, domków letniskowych oraz gruntów pod przyczepy kempingowe, pola namiotowe , parkingi itp. przypomina o obowiązku podatkowym z tytułu  podatku od nieruchomości.

Informacje podatkowe i oświadczenia o prowadzonej działalności należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Będzino.

Zgłoszenia dokonuje się w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej na formularzu IN-1 wraz z załącznikiem ZIN-1. 

Organ podatkowy jednocześnie wzywa o złożenie stosownych oświadczeń przez osoby , które wynajmują turystom pokoje gościnne w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarze gminy  Będzino ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie ,  jeżeli  liczba  pokoi  przeznaczonych  do  wynajęcia nie przekracza 5 ( pięć) .

Niedopełnienie tego obowiązku , może skutkować pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej .

Wszelkich informacji w tym zakresie można uzyskać w pokoju nr 20 Urzędu Gminy Będzino , pod numerem telefonu 94-3162-552 lub adresem e-mailowym : k.kubicka@bedzino.pl

opublikowano 30 lipca 2019