Podatki lokalne w 2021 r.

Nowy rok nie przynosi podwyżek podatnikom z terenu Gminy Będzino odnośnie stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Zostały one utrzymane na poziomie 2020r.

Natomiast  stawki podatku rolnego i podatku leśnego uległy nieznacznemu wzrostowi, co ma związek z ogłoszonymi średnimi cenami w Komunikatach Prezesa GUS, które stanowią podstawy do ustalenia podatku rolnego i podatku leśnego.

Stawki podatku rolnego na 2021 rok:

  • 146,375 zł – za 1 ha przeliczeniowy
  • 292,75 zł – za 1 ha fizyczny

Podatek leśny na 2021 rok:

  •  43,3048 zł – za 1 ha lasu,
  •  21,6524 zł – za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych.

Dane o stawkach podatkowych znajdują się na stronie Gminy Będzino w BIP w zakładce PODATKI

http://bip.bedzino.pl/index.php?id=340.

Szczegółowych informacji w sprawie podatków udzieli Katarzyna Kubicka pod nr telefonu 94 3162-552 , 883 018 036 lub emailowo pod adresem k.kubicka@bedzino.pl.

opublikowano 4 stycznia 2021