Podpisanie umowy między Gminą Będzino a OSP Dobrzyca

W dniu 13 września 2022r. w Urzędzie Gminy w Będzinie zostało podpisana umowa w sprawie zapewnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy warunków do realizacji jej zadań. Umowa ta ma na celu zapewnienie współpracy między Gminą Będzino, a OSP Dobrzyca w celu zapewnienia mieszkańcom gminy bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Porozumienie zostało podpisane przez Pana Waldemara Szczura – Prezesa OSP Dobrzyca, przy udziale Pana Sławomira Brylińskiego oraz Panią Sylwią Halamą pełniącą funkcję Wójta Gminy Będzino. Liczymy na owocną współpracę.

opublikowano 14 września 2022