Dnia 12.11.2019 r. pomiędzy Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego a Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Otwarta Strefa Aktywności” w Tymieniu.
„Celem operacji jest poprawa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej przeznaczonej na użytek publiczny poprzez budowę otwartej strefy aktywności w miejscowości Tymień”
Koszt realizacji operacji: 70 475,94zł
Dofinansowanie: 59 904,00
Koszt własny: 10 571,94