podsumowanie

Zakończył się rok 2014, więc nadszedł czas na podsumowanie działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karate Kyokushin Kanku Tymień”, działającego przy Zespole Szkół im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu.
W ciągu bieżącego roku zawodnicy UKS „Karate Kyokushin Kanku Tymień” wzięli udział w 10 turniejach organizowanych przez ZOZK oraz PZK, zdobywając w nich aż 58 medali, w tym 17 złotych, 26 srebrnych i 15 brązowych.

Klub zorganizował letnie zgrupowanie, wspólnie z klubami z ZOZK w Szklarskiej Porębie, gdzie treningi prowadzone były w oparciu o system szkolenia obowiązujący w Polsce, doskonalenie techniki kihon, kata oraz pod kątem kumite. Treningi połączone były z wypoczynkiem na świeżym powietrzu, w aquaparku, grami i zabawami oraz zwiedzaniem pięknych okolic gór Izerskich. Odbyła się również wycieczka do Zamku Chojnik w Sobieszowie oraz wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Czech.
Klub zorganizował I Turniej Karate Kyokushin o Puchar Wójta Gminy Będzino, na którym uplasowaliśmy się na wysokiej II pozycji na 10 ośrodków z naszego województwa. Przed nami był klub ze Szczecina a za nami klub z Drawska Pomorskiego. W tym miejscu chcę podziękować Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach, Panu Leszkowi Lenarcikowi za udostępnienie sali, na której odbył się turniej.
Zawodnicy oprócz turniejów, wzięli udział w pokazach i prelekcjach karate oraz podnieśli swoje stopnie zaawansowania kyu oraz dan.
Ostatni trening odbył się wspólnie dla obu grup, na którym oprócz wspólnej zabawy zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie z medalami zdobytymi w bieżącym roku.
W imieniu swoim gratuluję wszystkim zawodnikom, członkom, sympatykom – karatekom Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karate Kyokushin Kanku Tymień”, osiągnięć wysokich wyników sportowych. Dziękuję również wszystkim osobom, które wspomagały nas na co dzień, a bez których działalność naszego klubu nie mogłaby być realizowana. Dziękuję osobom i firmom, które wspierały nas finansowo przy organizacji turnieju.
Jeszcze raz dziękuję Wójtowi Gminy Będzino, Panu Henrykowi Brodzie oraz dyrekcji Zespołu Szkół im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu, Panu Mirosławowi Gostomczykowi oraz Pani Jolancie Szubie, za pomoc w realizacji działalności sportowej naszego klubu w roku 2014.

osu!
sensei Paweł Tomaszewicz, 2 dan
Prezes Zarządu UKS „Karate Kyokushin Kanku Tymień”