Podsumowanie 2014 roku Karate Kyokushin Tymień

podsumowanie

Zakończył się rok 2014, więc nadszedł czas na podsumowanie działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karate Kyokushin Kanku Tymień”, działającego przy Zespole Szkół im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu.
W ciągu bieżącego roku zawodnicy UKS „Karate Kyokushin Kanku Tymień” wzięli udział w 10 turniejach organizowanych przez ZOZK oraz PZK, zdobywając w nich aż 58 medali, w tym 17 złotych, 26 srebrnych i 15 brązowych.

Klub zorganizował letnie zgrupowanie, wspólnie z klubami z ZOZK w Szklarskiej Porębie, gdzie treningi prowadzone były w oparciu o system szkolenia obowiązujący w Polsce, doskonalenie techniki kihon, kata oraz pod kątem kumite. Treningi połączone były z wypoczynkiem na świeżym powietrzu, w aquaparku, grami i zabawami oraz zwiedzaniem pięknych okolic gór Izerskich. Odbyła się również wycieczka do Zamku Chojnik w Sobieszowie oraz wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Czech.
Klub zorganizował I Turniej Karate Kyokushin o Puchar Wójta Gminy Będzino, na którym uplasowaliśmy się na wysokiej II pozycji na 10 ośrodków z naszego województwa. Przed nami był klub ze Szczecina a za nami klub z Drawska Pomorskiego. W tym miejscu chcę podziękować Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach, Panu Leszkowi Lenarcikowi za udostępnienie sali, na której odbył się turniej.
Zawodnicy oprócz turniejów, wzięli udział w pokazach i prelekcjach karate oraz podnieśli swoje stopnie zaawansowania kyu oraz dan.
Ostatni trening odbył się wspólnie dla obu grup, na którym oprócz wspólnej zabawy zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie z medalami zdobytymi w bieżącym roku.
W imieniu swoim gratuluję wszystkim zawodnikom, członkom, sympatykom – karatekom Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karate Kyokushin Kanku Tymień”, osiągnięć wysokich wyników sportowych. Dziękuję również wszystkim osobom, które wspomagały nas na co dzień, a bez których działalność naszego klubu nie mogłaby być realizowana. Dziękuję osobom i firmom, które wspierały nas finansowo przy organizacji turnieju.
Jeszcze raz dziękuję Wójtowi Gminy Będzino, Panu Henrykowi Brodzie oraz dyrekcji Zespołu Szkół im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu, Panu Mirosławowi Gostomczykowi oraz Pani Jolancie Szubie, za pomoc w realizacji działalności sportowej naszego klubu w roku 2014.

osu!
sensei Paweł Tomaszewicz, 2 dan
Prezes Zarządu UKS „Karate Kyokushin Kanku Tymień”