Podsumowanie roku 2014 w działalności OSP na terenie Gminy Będzino

W dniach 7 lutego, 20 lutego, 21 lutego, 1 marca odbyły się zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP Będzino, Dobrzyca, Mścice. W zebraniu łącznie brało udział ponad 70 członków OSP oraz zaproszeni goście w tym: Wójt Gminy Będzino Henryk Broda, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie bryg. Mirosław Pender, Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Koszalinie bryg. Andrzej Kapustyński, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP w Koszalinie st. bryg. w st. spocz. Hieronim Kosecki, W-ce prezes ZOSP dh Jan Sachs, radni, sołtysi.

Na zebraniach została podsumowana działalność ratownicza w sumie 145 interwencji ratowniczych w roku 2014 przez jednostki OSP z terenu gm. Będzino. Omówiono również działalność prewencyjną i szkoleniową.
W poprzednim roku OSP poza akcjami ratowniczymi pracowały również w sferze kultury, sportu m.in. w dożynkach gminnych, organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym i powiatowym, organizacji zawodów sportowo – pożarniczych, udziału w zawodach powiatowych w siatkówce i piłce halowej.
Na zebraniach poruszono również zakres współpracy oraz plany na rok 2015.