Składamy serdeczne podziękowania dla Pana Wójta, pracowników urzędu, wykonawcy i Radnego Andrzeja Jóźwiaka za doprowadzenie sieci naszych dróg dojazdowych w Sołectwie Barnin-Zagaje do bardzo dobrego stanu 😊😊.
Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Barnin-Zagaje.