Tym hasłem zachęcamy do wspierania rozpoczętej akcji charytatywnej dotyczącej pomocy Marcie KOPACZ z Tymienia. Dzięki Państwa ofiarności oraz wsparciu wolontariuszy i osób niepełnosprawnych, udało nam się zgromadzić na subkoncie Marty łącznie 4600,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej akcji Marta od 02-04-2013r. do 16-04-2013r. bierze udział w turnusie rehabilitacyjnym w ośrodku „Euro Med.” w Chłopach, gm. Mielno. Dzięki dobrej woli właścicieli „Euro Med.” udało nam się wynegocjować korzystne dla Marty warunki finansowe.

Gorąco dziękujemy za Państwa pomoc, serdeczność, wrażliwość dzięki której Marta odzyskała wiarę i nadzieję na poprawę stanu zdrowia oraz uśmiech którego tak bardzo jej do tej pory brakowało. Życzymy Państwu by ten „gest serca” wrócił do Państwa ze zdwojoną mocą.

Stowarzyszenie Lepsze Jutro” ma nadzieję że dzięki dalszemu Państwa wsparciu będzie mogło po raz kolejny wysłać Martę na turnus w Ośrodku „Euro Med” w Chłopach, by umacniać jej wiarę w powrót do zdrowia.

Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim tym którzy chociaż najmniejszym gestem wsparli naszą akcję, okazali nam zainteresowanie oraz udzielili wsparcia finansowego.

  Prezes

Stowarzyszenia „Lepsze Jutro”

Stanisława Papajewska-Hanasz