Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” w Będzinie informuje, że podpisało umowę z Bankiem Żywności w Nowych Bielicach w dniu 31.08.2017 r., na dystrybucję żywności dla osób potrzebujących w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017.

W celu otrzymania pomocy należy złożyć podanie do GOPS w Będzinie dokumentując dochód rodziny, który obecnie wynosi dla osoby samotnie gospodarującej 1268zł, a dla osoby w rodzinie nie może przekroczyć 1028 zł. Przewidywany termin dostawy żywności 26 wrzesień 2017 r.

Informacja dotycząca terminu wydawania żywności dostępna w GOPS w Będzinie lub na stronie Stowarzyszenia „Lepsze Jutro”.