Pomorze zachodnie – bezpieczna edukacja

Gmina Będzino zakończyła realizację wsparcia otrzymanego w postaci grantu w ramach Programu „POMORZE ZACHODNIE-BEZPIECZNA EDUKACJA”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7- „Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych oraz rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19” Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Ze środków pozyskanych z grantu, Gmina zakupiła dla placówek edukacyjnych sprzęt, środki higieny oraz środki ochrony osobistej, które szkoły wykorzystują dbając o bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. W ramach zadania zakupiono między innymi zmywarkę kapturową do naczyń, oraz dwie profesjonalne zmywarko-wyparzarki wraz z niezbędnym osprzętem, które zapewnią higienę wydawania posiłków. Zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez placówki edukacyjne zakupiono także ozonatory, zamgławiacze, bezdotykowe dozowniki do dezynfekcji rąk, termometry ścienne na podczerwień oraz odkurzacze z funkcją prania i dezynfekcji powierzchni.
Oprócz sprzętu zakupiono także artykuły higieniczne i środki ochrony osobistej, w tym: kombinezony, maseczki, rękawiczki, przyłbice oraz półprzyłbice, płyny dezynfekcyjne, mydło antybakteryjne oraz ręczniki papierowe. W związku z uzyskaniem korzystnych ofert cenowych możliwe było zakupienie większej ilości sprzętu i artykułów higienicznych niż pierwotnie planowano. Wartość zakupionego przez Gminę sprzętu i materiałów wyniósł 99 202,93 zł .
Ponadto, w ramach grantu zrefundowano placówkom edukacyjnym uprzednio poniesione koszty zakupu środków higienicznych oraz ochrony osobistej na potrzeby przeciwdziałania zakażeniom wirusem SARS-Cov-2 na łączną kwotę 8 542,07 zł. Łączna wysokość przyznanego grantu wyniosła 107 745,00 zł i została wykorzystana w całości. Wsparciem zostały objęte wszystkie placówki edukacyjne z terenu naszej gminy.
Liczymy, że otrzymane wsparcie przyczyni się do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 oraz zapewni naszym mieszkańcom bezpieczną pracę i naukę.

 

opublikowano 10 lutego 2021