Przewodnicząca komisji  budżetowo – finansowej  zwołuje posiedzenie komisji na dzień  30 lipca 2017 r.,  godz. 09.15. Posiedzenie odbędzie się u Skarbnika Gminy Będzino. Tematem  posiedzenia  będzie  zaopiniowanie projektów uchwał na sesję zwołaną nadzień 30 lipca br.

Przewodnicząca komisji
Barbara Grudzień