Posiedzenie komisji komisji budżetowo-finansowej

Przewodnicząca  komisji  budżetowo – finansowej  zwołuje  posiedzenie  komisji  na  dzień  27 marca 2017 r.,  godz.  09.15. Posiedzenie   odbędzie   się  u Skarbnika  Gminy Będzino. Tematem  posiedzenia  będzie  zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.

Przewodnicząca komisji
Barbara Grudzień

opublikowano 16 marca 2018