Uprzejmie informuję radnych Rady Gminy w Będzinie, że  w dniu 6 grudnia 2017 r. , o godz. 10.00, w Urzędzie Gminy w Będzinie, w sali konferencyjnej, odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady , którego celem będzie pierwsze czytanie projektu budżetu gminy na rok 2018 oraz omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję ( pr. uchwały nr 3 w załączeniu poniżej). Zapraszamy wszystkich członków komisji, a także wszystkich zainteresowanych.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

Projekt uchwały