Posiedzenie komisji rolnictwa

W dniu 19 kwietnia 2018 r. w  Urzędzie Gminy w Będzinie odbyło się posiedzenie komisji rolnictwa i przemysłu Rady Gminy w Będzinie.

Tematem posiedzenia była m.in. dyskusja nad nowym systemem szacowania szkód łowieckich w uprawach. W związku z tematyką, udział w posiedzeniu wzięli przedstawiciele kół łowieckich mających swoje rewiry na terenie Gminy Będzino. Ponadto obecny był Wójt Gminy Pan Henryk Broda, a także insp. UG ds. ochrony środowiska Pani Agnieszka Kwiatkowska oraz sołtysi Gminy Będzino.

Od 1 kwietnia br. weszły w życie zmiany w prawie łowieckim. Zmieniły się m.in. procedury szacowania szkód w uprawach rolnych. Obecnie podmiotem właściwym do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód jest organ wykonawczy gminy czyli rolnik zgłasza szkody już nie do koła łowieckiego, a do gminy. Problemem jest m.in. to, że w urzędzie gminy nie ma specjalisty od szacowania szkód, więc potrzebne są szkolenia, a  także i to , iż  w szacowaniu szkód mają brać udział przedstawiciele organu gminy, którymi są sołtysi. Nie wszyscy sołtysi jednak zgadzają się na to, by uczestniczyć w ustalaniu wielkości szkód.

W wyniku dyskusji wspólnie ustalono, że Wójt Gminy Będzino wystąpi z prośbą do Pani Małgorzaty Golińskiej Sekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska, o wyjaśnienie kwestii wdrożenia nałożonych ustawą obowiązków  na gminy i organy wykonawcze , w zakresie realizacji nowego systemu szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych.

[av_gallery ids=’169765,169764,169763,169762,169761,169760,169759′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ admin_preview_bg=” av_uid=’av-jm7qfy’]

opublikowano 27 kwietnia 2018