W dniu 4 czerwca 2018 r. , o godz. 10.00, w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie, odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy w Będzinie. Tematem posiedzenia będzie analiza wykonania budżetu gminy za rok 2017. Po wspólnym posiedzeniu komisji odbędzie się posiedzenie komisji rewizyjnej Rady Gminy, która przygotuje wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017.

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
Andrzej Nożykowski

opublikowano 30 maja 2018