Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Będzino wraz z Gminą Będzino będzie realizowało projekt pn. „Interaktywny przewodnik gminy Będzino”.

Realizacja jest możliwa dzięki pozyskaniu środków od Środkowopomorskiej Grupy Działania w ramach wniosku o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inicjatywa ma na celu promocję dziedzictwa kulturowego, atrakcji turystycznych, gospodarstw agroturystycznych, zrealizowanych inwestycji oraz funkcjonujących organizacji w gminie. W tym celu zostanie podjęta współpraca stowarzyszenia z Gminą Będzino, organizacjami pozarządowymi, lokalną agroturystyką i mieszkańcami. Zebranymi materiałami będą opisy, zdjęcia oraz relacje, które zostaną zaprezentowane w formie interaktywnego przewodnika na stronie internetowej.

Na koniec projektu w Będzinie zostanie zorganizowane wydarzenie promujące gminę, jej atrakcje turystyczne, walory przyrodnicze oraz organizacje pozarządowe. Będzie to pierwsza tego typu inicjatywa, a kulminacyjnym momentem wydarzenia będzie multimedialna prezentacja „Interaktywnego przewodnika Gminy Będzino”.

Realizacja projektu planowana jest na październik-grudzień tego roku.