Poznaj Polskę – Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jeża w Tymieniu

Poznaj Polskę – Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na trzy grupy wycieczkowe:

  1. Klasy edukacji wczesnoszkolnej – kwota dofinansowania – 5.000,00 zł
  2. Klasy IV-VIII – kwota dofinansowania – 20.000,00 zł.

Dzięki temu wsparciu uczniowie wzięli udział w niezapomnianych edukacyjnych wycieczkach.

Klasy edukacji wczesnoszkolnej:

W ramach programu „Poznaj Polskę” uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu w dniu 25.10.2022r. uczestniczyli w zorganizowanej jednodniowej wycieczce do Międzyzdrojów. Celem programu było poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzacja osiągnięć polskiej nauki. Uczestnicy wycieczki odwiedzili m.in.:

  • Multimedialne Muzeum w Trzęsaczu, gdzie uczestnicy wycieczki mieli okazję za pomocą nowoczesnych technologii poznać historię Ruin Kościoła w Trzęsaczu, znaczenie 15. południka, na którym leży Trzęsacz, tajemniczą legendę Zielenicy, a także, jak na przestrzeni wieków toczyła się walka człowieka z żywiołem.
  • Oceanarium w Międzyzdrojach uczniowie mieli możliwość zobaczyć ryby z najdalszych zakątków świata – drapieżne rekiny i mureny, przepięknie ubarwione ryby raf koralowych – błazenki, rogatnice, ustniczki oraz słodkowodne piękności – jesiotry, cichle, arapaimy oraz wiele innych. Bez wątpienia jedną z atrakcji był 16 metrowy pół tunel wypełniony niesamowitymi rybami. W touch poolu uczestnicy mogli dotknąć żywe ryby, czy paludarium japońskie karpie koi. Uczestniczyli w zajęciach w sali edukacyjnej oraz multimedialnej, gdzie poprzez zabawę mogły się uczyć. Zwiedziły też wystawę rekinów w skali 1:1.

Klasy IV – VIII – wycieczka dwudniowa do Gdańska i Gdyni w dniach 26.10.-27.10.2022r.:

W Gdyni uczniowie wzięli udział w zajęciach w Centrum Nauki Eksperyment. Mieli okazję zobaczyć wstawy: Akcja Człowiek, w której poznali bogate wnętrze ciała ludzkiego; Drzewo Życia – uczestnicy odkrywali tajemnice przyrody, badali jej elementy i eksperymentowali; Niewidoczne Siły – uczestnicy próbowali  wyjaśniać podstawowe zależności i właściwości fizyczne. Poprzez doświadczenia szukali zależności pomiędzy innym naukami, takimi jak chemia, biologia; Kierunek Zdrowie – na wystawie uczestnicy poznali zasadę działania AED                 i procedurę RKO. Sprawdzali, jakie znaczenie mają nasze codzienne wybory: aktywność ruchowa, dobór diety, nawyk samobadania;  Hydroświat – na poszczególnych stanowiskach uczniowie poznali wiele ciekawych właściwości cieczy. Poznali działanie epokowych wynalazków, takich jak śruba Archimedesa czy fontanna Herona. Brali udział   w doświadczeniach, np. wprowadzali w ruch wir wodny, sprawdzali, dlaczego w odpływie umywalki woda płynie w prawo. ORP Dar Pomorza – uczestnicy poznali historię Daru Pomorza, poznali z bliska warunki życia i pracy polskich marynarzy i kadry oficerskiej. W zabytkowych przestrzeniach, takich jak salon komendanta, mesa, szpital, stanowiska sterowe czy maszynownia, zobaczyli zachowane artefakty dokumentujące historię żaglowca i jego załóg, a miejscem szczególnym była zaaranżowana kabina słynnego pisarza, kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta.

Muzeum II Wojny Światowej – najciekawsze miejsce zdaniem uczestników, które wywarło na nich największe wrażenie. Zlokalizowana 14 metrów pod ziemią wystawa główna przedstawiła uczniom opowieść o tragicznym doświadczeniu II wojny światowej, o jej genezie i skutkach, o ofiarach i sprawcach, o bohaterach i zwykłych ludziach. Przypominała lekcję historii, której nie wolno nam zapomnieć. W drugiej części poznali wystawę Grozy wojny a w niej losy wojenne zwykłych ludzi. W trzeciej części – Długi cień wojny uczestnicy poznali powojenną rzeczywistość po upadku III Rzeszy. Czwartym miejscem było Pole Bitwy na Westerplatte – uczniowie poznali historię siedmiodniowego pola bitwy i obrońców.

opublikowano 2 grudnia 2022