PRACOWNICY SAMORZĄDU PRZESZKOLILI JEDNOSTKI OSP

W miniony piątek 5.01.2018 w godz. 10.00-14.00 odbyło się pierwsze szkolenie dla lokalnych organizacji pozarządowych skierowane do jednostek OSP. Jego tematyka dotyczyła m.in. prawidłowego aplikowania, realizacji i rozliczania dotacji gminnych na ochronę przeciwpożarową, zmian w zasadach rozliczania ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych oraz organizacji gospodarki transportowej czy prowadzenie ewidencji inwentarzowych. Strażacy ochotnicy zaplanowali także harmonogram pracy na pierwsze półrocze. Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej oraz mieli okazję porozmawiać o dalszej współpracy z władzami gminy. Na koniec owocnego spotkania zaplanowano przyszłe potrzeby szkoleniowe dla OSP.