Program edukacyjny – “Myślimy globalnie, sprzątamy lokalnie”

Miło nam poinformować, że Gmina Będzina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w formie dotacji w wysokości 15 000,00 złotych na realizację zadania: „ Program edukacyjny >>Myślimy globalnie, sprzątamy lokalnie>>”

Całkowity koszt zadania wynosi: 20 016,24 zł.

Zadanie ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców oraz uczniów gminy Będzino w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych i recyklingu oraz kształtowanie nawyków ograniczania powstawania odpadów w gospodarstwach domowych.

REGULAMIN KONKURSU_Plastycznego

opublikowano 22 września 2022