Program “Posiłek w szkole i w domu” z dotacją dla Gminy Będzino

W dniu dzisiejszym, w koszalińskiej Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się przekazanie podpisanych umów na realizację programu “Posiłek w szkole i w domu”. Przedstawiciele samorządów, wśród których była również Wójt Gminy Będzino, Sylwia Halama, odebrali z rąk Wicewojewody Zachodniopomorskiego, Tomasza Wójcika dokumenty potwierdzające dofinansowanie na zakup posiłków dla dzieci, uczniów i osób starszych.

W Gminie Będzino z tej formy wsparcia korzysta ponad 120 osób. Koszt realizacji zadania to 108 tys zł, dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 90 tys zł. Posiłki dowożone są do osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych, otrzymują je również dzieci w szkołach i przedszkolach.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafia do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 200 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

 

opublikowano 5 kwietnia 2023