Docieplenie ścian, wymiana okien i drzwi na energooszczędne oraz modernizacja oświetlenia. Obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie zachodniopomorskim przejdą termomodernizację w ramach Programu Remiza, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Budżet na 2020 rok to 300 tysięcy złotych. To kolejne – po Ogólnopolskim Programie Finansowania Służb Ratowniczych i Programie Mały Strażak – rozwiązanie oferowane przez Fundusz jednostkom OSP

Nabór wniosków w ramach Programu został ogłoszony w obecności Małgorzaty Golińskiej – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody oraz Czesława Hoca – Posła na Sejm RP IX kadencji.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie konsekwentnie wspiera Strażaków-ochotników w ich codziennej służbie, dofinansowując między innymi zakup wozów ratowniczo-gaśniczych oraz niezbędnego wyposażenia, w tym ubrań specjalnych. Chcemy zadbać nie tylko o bezpieczeństwo, ale także środowisko, dlatego uruchamiamy Program Remiza, dzięki któremu poprawi się efektywność energetyczna obiektów OSP, a tym samym – jakość powietrza, którym Wszyscy oddychamy – mówi Paweł Mirowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

Na realizację Programu w 2020 roku Fundusz przeznaczy 300 tysięcy złotych. Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i ochotnicze straże pożarne mogą ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji (do 90% kosztów) oraz dotacji i pożyczki (do 100% kosztów). Wsparcie finansowe dla jednego Beneficjenta to maksymalnie 30 tysięcy złotych.

Środki mogą zostać przeznaczone termomodernizację budynku, zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, ogrzewania elektrycznego przy jednoczesnym zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej, modernizację źródła ciepła, instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, likwidację istniejącego, nieekologicznego, źródła ciepła czy modernizację oświetlenia – wymienia Robert Stępień – Zastępca Prezesa Zarządu Funduszu. Wnioski można będzie składać od 6 lipca 2020 r. w Biurach w Szczecinie i Koszalinie.

Wsparcie dla OSP w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych

W ramach tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych – dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Szczecinie – nowe samochody kupią jednostki OSP z: Karsina – ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy; Starej Dąbrowy, Dobrej (powiat łobeski), Dębic, Rozwarowa, Wartkowa, Witankowa, Janiewic, Pomianowa, Kozielic, Czaplinka, Morynia – średnie wozy; Otanowa i Derczewa – lekkie wozy ratowniczo-gaśnicze.

Łączny koszt ich zakupu to blisko 10,2 miliona złotych, z czego ponad 5,8 mln zł to udział własny jednostek OSP, a prawie 4,35 mln zł – dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (niemal 3,35 mln zł) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (1 mln zł).

Ogólnopolski Program Finansowania Służb Ratowniczych pozwala jednostkom OSP uzyskać dotacje w wysokości do 50 proc. kosztów zakupu nowych wozów. Dzięki dwóm poprzednim edycjom Programu do zachodniopomorskich jednostek OSP trafiło 29 wozów ratowniczo-gaśniczych oraz 3 łodzie o łącznej wartości ponad 23 milionów złotych, które służą m.in. w OSP w Maszewie, Rychnowie, Sarbinowie, Ładzinie, Żabowie, Wełtyniu, Tychowie, Drawnie i Reczu.

Fundusz wspiera OSP w ramach Programu Mały Strażak

Od 16 czerwca 2020 r. WFOŚiGW w Szczecinie prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki programowi jednostki OSP mogą kupić niezbędne wyposażenie, w tym między innymi radiotelefony, ubrania specjalne, hełmy, węże, pilarki i agregaty. Dofinansowanie w ramach tegorocznej III edycji programu, to łącznie 1,2 miliona złotych, z czego 1 mln zł to środki pozyskane z NFOŚiGW, a 200 tys. zł – pochodzi z budżetu WFOŚiGW w Szczecinie. Jednostki OSP mogą ubiegać się o bezzwrotną dotację w wysokości do 90 proc. kosztów zakupu sprzętu i niezbędnego wyposażenia. Maksymalna wysokość wsparcia dla jednej jednostki OSP to 25 tysięcy złotych. Nabór wniosków potrwa do 16 lipca 2020 r. lub do wyczerpania puli środków. Wnioski można składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie: Biurze Szczecin (ul. Solskiego 3) oraz Biurze Koszalin (ul. Zwycięstwa 111). Co ważne – o środki nie mogą aplikować OSP, które uzyskały dofinansowanie z Funduszu w ramach dwóch pierwszych edycji Programu.

Dzięki dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 0,5 mln zł, przekazanym w 2019 roku w ramach dwóch edycji Programu „Mały Strażak”, nowy sprzęt kupiło 28 zachodniopomorskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych m.in. z Bielkowa, Radziszewa, Sobieradza, Chwarstnicy, Siemyśla, Malechowa czy Gościna, a także Jednostki Ratownictwa Wodnego Gryfińskiego Klubu Płetwonurków Raffer.

https://www.wfos.szczecin.pl/biezace-wydarzenia/2065-program-remiza-kolejne-wsparcie-funduszu-dla-ochotniczych-strazy-pozarnych.html