Plac rekreacyjny w Tymieniu.

Z przyjemnością informujemy, że projekt Gminy Będzino dla sołectwa Tymień znalazł się w gronie 30 najlepszych projektów w ramach 5 edycji Programu „Moja Mała Ojczyzna” prowadzonego przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego i uzyskał dofinansowanie w wysokości 30 000 zł na modernizację placu rekreacyjnego w Tymieniu.
Projekt pn.”Mieszkańcy dzieciom i seniorom” zakłada aktywizację  mieszkańców Tymienia poprzez modernizację placu rekreacyjnego i przystosowanie go do potrzeb dzieci oraz seniorów w celu umożliwienia im spędzania czasu we wspólnej przestrzeni.
W ramach projektu mieszkańcy wspólnymi siłami przygotują plac rekreacyjny, który zostanie doposażony w urządzenie rekreacyjne dla dzieci, a także dwa urządzenia rekreacyjno-rehabilitacyjne dla seniorów. Całkowita wartość projektu wynosi 33 589 zł.
Projekt będzie realizowany w okresie 03.01.2022-30.06.2022 r.

 

opublikowano 1 października 2021