Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dokument ten określa podstawowe cele i kierunki wspólnych działań Partnerów KOF na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru w perspektywie 2014-2020. Jego opracowanie jest jednym z zadań w ramach projektu „Partnerstwo samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu” finansowanego z funduszy EOG 2009-2014 pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.
Po zapoznaniu się z treścią dokumentu – zachęcamy do składania uwag odnośnie proponowanych zapisów Strategii. Uwagi można składać drogą mailową, przesyłając wypełniony formularz na adres: sgipps@ko-pomerania.pl. Termin zgłaszania uwag upływa w piątek, 26.09.2014 r. o godzinie 23:59.
Ponadto zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, podczas którego Wykonawca zaprezentuje podstawowe założenia oraz zapisy Strategii. Na spotkaniu również przewiduje się możliwość zgłaszania uwag dot. treści dokumentu. Konsultacje społeczne odbędą się 24.09.2014 r., o godz. 17.00,w siedzibie Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej, przy ul. Jana z Kolna 38 w Koszalinie.

2014.09.18. PROJEKT STRATEGII

Formularz zgłaszania uwag