Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchomino, Komory

Miło nam poinformować, że Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przyznał naszej gminie dotację w wysokości 1 777 137,71 złotych na realizację zadania pod nazwą “Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Słowienkowo, Dobrzyca, Wierzchomino, Komory”. Co ważne, Gmina Będzino otrzymała największą kwotę dotacji spośród gmin wiejskich.

Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni dróg łączących miejscowości: Słowienkowo (od dowiązania drogowego do wiaduktu nad S6), Dobrzyca (do drogi powiatowej nieopodal sklepu spożywczego ABC), Wierzchominko (do istniejącej drogi w płyt drogowych), Komory (od rozgałęzienia w kierunku Komory 7-10) z płyt żelbetowych, ażurowych typu Jomb, jednopasmowej o szerokości ok. 3m wraz z mijankami zwiększającymi szerokość do 5m oraz z obustronnymi poboczami. Łączna długość dróg do przebudowy to ok. 5  km. Gmina posiada opracowaną kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową niezbędną do realizacji zadania.

Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie ze środków przewidzianych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej Szacunkowa wartość robót to 3 554 239,38 zł, przewidywany okres realizacji: do końca 2023r.

– Kiedy mieszkańcy Słowienkowa podczas zebrania wiejskiego w ubiegłym roku mówili o pilnej potrzebie przebudowy drogi od wiaduktu do Dobrzycy, a mieszkańcy Wierzchominka o połączeniu ich “płytówki” z miejscowością Komory, wiedziałam, że to zadanie należy wykonać. Szukaliśmy możliwości pozyskania zewnętrznych środków i dziś mogę już oficjalnie tą informację przekazać, że do końca roku prośby mieszkańców zostaną zrealizowane.- powiedziała Wójt Gminy Będzino, Sylwia Halama.