Przebudowa drogi w miejscowości Dworek

12 stycznia br. Wójt Gminy Będzino Pani Sylwia Halama podpisała umowę na przebudowę drogi w miejscowości Dworek. W ramach zadania na odcinku blisko 300m prowadzącym do posesji mieszkalnych Dworek 8-10 ułożona zostanie nowa nawierzchnia drogi z płyt drogowych typu jomb. Wykonawcą zadania wyłonionym w ramach postępowania przetargowego jest firma AQUA-BUD Patryk Kucharski z Nowych Bielic. Wartość robót budowlanych wynosi 219 tys. zł a termin na ich wykonanie to 2 miesiące