Przedszkole Promyki Bałtyku w Mścicach

Informacje o placówce

! nowa strona internetowa: http://www.przedszkolemscice.nogard.pl

Dyrekcja Przedszkola

Elżbieta Nożykowska

Dyrektor Przedszkola w Mścicach

tel. 508 188 005

Dane kontaktowe

ul. Szkolna 1B
76-031 Mścice
tel: +48 94 318 83 40
email: przedszkolemscice@o2.pl

Facebook

O przedszkolu

Nasze przedszkole

Funkcjonuje jedenaście miesięcy w roku od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:00. Jeden miesiąc przeznaczony jest na przerwę urlopową. W roku szkolnym 2016/2017 jest to lipiec (od 01.07.2017r. do 30.07.2017r.).

Opłata za świadczenie usług opiekuńczo – bytowych wynosi za każdą godzinę 1 zł. (powyżej 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu), natomiast stawka dzienna za wyżywienie (śniadanie, obiad, drugie śniadanie) – 5,50 zł, a za dwa posiłki – 3,80 zł. Odpłatność za przedszkole przyjmowana jest w dniach od 5 do 15 każdego miesiąca. Odpłatności dokonuje się z góry.

Przedszkole w Mścicach rozpoczęło swoją działalność w 1974 r. Zajmowało zastępcze pomieszczenia (M-4) w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym. Utworzono jeden oddział mieszany, w którym było 18 dzieci. W miesiącach07/08 1976r. przedszkole zostało przeniesione do budynku po kapitalnym remoncie i przystosowanym dla jego potrzeb. Dyrektorem była Danuta Milata (Wojtowicz) – do 1986r. W latach 1986 – 1988 na stanowisku dyrektora była mgr Anna Janas. Od 1988 r. dyrektorem przedszkola była Pani mgr Danuta Nowakowska. Obecnie dyrektorem przedszkola jest Pani mgr Elżbieta Nożykowska.

Przez wiele lat przedszkole miało swą siedzibę w Mścicach na ulicy Koszalińskiej 91, a od 13.12.2010 r. mieści się w nowo wybudowanym budynku na ulicy Szkolnej 1b. Przedszkole usytuowane jest w Mścicach przy Zespole Szkół im. Ludzi Morza, jest to wolno stojący budynek. Budynek jest zaprojektowany w kształcie prostokątnej bryły. Sale zabaw i zajęć są jasne i przestrzenne (60 m2). Przy 4 salach znajdują się łazienki. Przedszkole posiada bogaty zbiór zabawek, materiałów i pomocydydaktycznych, który sprzyja aktywnej zabawie i uczeniu się dzieci. W salach są kąciki tematyczne np. fryzjerski, budowniczy, przyrody wyposażone w różnorodne materiały, pomoce i zabawki.

Wspaniały hol służy, jako miejsce spotkań grupowych i integracyjnych. Dodatkowym atutem tego centralnego miejsca w przedszkolu jest jego wystrój, który zmienia się wraz z porami roku, gdyż w naszej placówce już trzeci rok organizowany jest cykl „Cztery Pory Roku”. W ramach realizacji cyku odbywają się bale, konkursy i zabawy integrujące wszystkie grupy przedszkolne, a od tego roku teatrzyki pt. „Ciocie-dzieciom”.
Przedszkole posiada również 2 piękne place zabaw, których nawierzchnia (dla bezpieczeństwa dzieci) wysypana jest piaskiem. Są one dostosowane do grup wiekowych dzieci. Na placu zabaw są dwie piaskownice, stały sprzęt posiadający wszystkie wymagane certyfikaty (m.in. drabinki, zjeżdżalnie, huśtawki) oraz chodniki, które są wykorzystywane w celach dydaktycznych, np. zajęcia ruchowe oraz do zabaw swobodnych np. malowanie kredą. W celu uatrakcyjnienia pobytu na placu zabaw dzieci mają do dyspozycji przenośny sprzęt i zabawki. Wyposażenie przedszkola i organizacja działalności sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dziecka, zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy zarówno dzieciom, jak i pracownikom. Dzięki zaangażowaniu rodziców w roku szkolnym 2013/2014 plac został wzbogacony o „serowy domek”. Przedszkole zostało również wyposażone w profesjonalny sprzęt nagłaśniający. W roku 2015 Rada Rodziców doposażyła każdy z placów przedszkolnych w osłonę cieniującą, a także przy zaangażowaniu rodziców sprzęt rekreacyjno – sportowy został zaipregnowany, plac został odświeżony. W roku 2016 RR doposażyła każdą grupę wiekową w zaawki dostosowane do potrzeb dzieci.

Aktualnie kadra przedszkola liczy 23 osoby, w tym 9 pełnozatrudnionych nauczycieli i 2 na nie pełnym etacie (w tym n-l religii) z wymaganymi kwalifikacjami. W przedszkolu zatrudniony jest również konserwator i sprzątaczka.

W placówce funkcjonuje 5 oddziałów, do których uczęszcza 120 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

GRUPA (mieszana) I “Bzyki” 5-6-latki
GRUPA II “Biedronki” 5-latki
GRUPA III “Smerfy” 4-latki
GRUPA IV “Pingwinki” 3 -4 latki
GRUPA V ”Rybki” 2,5 – 3 latki

Priorytety przedszkola

Priorytety do realizacji w Przedszkolu “Promyki Bałtyku” w Mścicach
na rok
2016 – 2017

 1. „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”
 2. „Bezpieczeństwo i higiena”
 3. „Edukacja zdrowotna i sprawność fizyczna”- sukcesem dzieci w szkole
 4. „Współpraca ze środowiskiem i promocja placówki”
 5. „Rozwijanie umiejętności poprzez zabawę”

Wizja przedszkola:
„Nasze przedszkole to przyjazne przedszkole, optymistyczne promujące zdrowy tryb życia oraz prawidłowe relacje ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym”

Misja przedszkola:
„Jesteśmy przedszkole promującym zdrowy styl życia oraz ekologiczne podejście do otaczającej przyrody”

Zajęcia dodatkowe

W naszej placówce przedszkolaki biorą udział w:

 • koncertach umuzykalniających – raz w miesiącu (od 3 zł do 4 zł) – kwota uzależniona od ilości dzieci w przedszkoluw danym dniu
 • teatrzykach – raz w miesiącu (od 3 zł – 5 zł) – kwota uzależniona od ilości dzieci w przedszkolu w danym dniu

Dzieci mają także możliwość udziału w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez:

 • mgr E. Nożykowską (gimnastyka korekcyjna)
 • mgr I. Formela (zajęcia rewalidacyjne)
 • mgr A. Bednarek (zajęcia logopedyczne)
 • mgr K. Stawiarz (terapia pedagogiczna)
 • mgr P. Kapeluch (terapia ruchowa i integracja sensoryczna)

W przedszkolu działa:

 • Zespół wokalny- mgr Ilona Łanowy, mgr Daria Nożykowska
 • Ekspresja twórcza w oczach przedszkolaka w zakresie sztuk plastyczno-technicznych- mgr Anna Szostak, Anna Bednarek
 • Innowacja pedagogiczna pt. „Klik i już wiesz”-Paulina Sykuła

Dzieci mają możliwość udziału w dodatkowych programach edukacyjnych:

 • Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej – “Akademia Aquafresh”
 • Przedszkolny Program edukacji Antytytoniowej – “Czyste Powietrze Wokół Nas”
 • Ogólnopolski Program „Optymistyczne przedszkole”
 • Program Edukacji Ekologicznej „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
 • Międzynarodowy Program Promocji Zdrowia Psychicznego „Przyjaciele Zippiego”
 • projekt „Na eko-tropie”realizacja projektu w ramach zaproszenia przez Językową Szkołę Podstawową Happy Days – Szczęśliwe Dni w Koszalinie)
 • Program Edukacji Zdrowotnej„Zdrowe zęby mamy -marchewkę zajadamy”
 • Projekt „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”
 • Stowarzyszenie OMEP- szerzenie idei Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju poprzez edukację dzieci.

W obecnym roku  została otwarta “Biblioteka w Mścicach” Dzięki nawiązanej współpracy możemy korzystać z bogatych zbiorów w/w biblioteki. Dzięki otwartości osób pracujących w bibliotece dzieci z naszego przedszkola mają możliwość udziału w atrakcyjnych zajęciach w całości poświęconych literaturze dziecięcej.

Przedszkole utrzymuje kontakt z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Koszalinie. Organizowane są cyklicznie badania przesiewowe dzieci przez specjalistów oraz prowadzony jest również program pt. „Bezpieczny przedszkolak”.

Prowadzony jest aktywny udział w akcjach charytatywnych i społecznych m.in.:

 • akcja sprzątanie świata
 • zbiórka zużytych baterii – “Reeba”
 • akcja “Góra Grosza” – Towarzystwo “Nasz Dom”
 • zbiórka zużytych nakrętek
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Zostań Przyjacielem Zwierząt
 • WOŚP
 • i inne akcje charytatywne

Harmonogram wydarzeń

14.02.18r.

Poczta Walentynkowa w grupach

03.03.18r.

Dzień gier planszowych

08.03.18r.

Dzień kobiet

11.03.18r.

Dzień mężczyzny

21.03.18r.

Pierwszy Dzień Wiosny

03.04.18r.

Światowy Dzień Autyzmu

12.04.18r.

Optymizm Cafe – pedagogizacja rodziców, spotkanie z psychologiem, pedagogiem.

23.04.18r.

Dzień Ziemi

04.05.18r.

Dzień Strażaków

08.05.18r.

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

25.05.18r.

Festyn rodzinny „Spotkanie Pokoleń”

01.06.18r.

Dzień Dziecka – wyjazdy grupowe

09.06.18r.

„VI Optymistyczny, Rodzinny Rajd Rowerowy”

Mścice-Mielno

13.06.18r.

Konkurs powiatowy „Mam talent”

19.06.18r.

Zakończenie roku przedszkolnego „Piraci” -Pasowanie na Przedszkolaka

20.06.18r.

Zakończenie roku przedszkolnego „Rybki”

21.06.18r.

Zakończenie roku przedszkolnego „Pingwinki”

22.06.18r.

Zakończenie roku przedszkolnego „Smerfy”

23.06.18r.

Zakończenie roku przedszkolnego „Biedronki” w Domu Ludowym