Przedszkole Promyki Bałtyku w Mścicach

Informacje o placówce

Dyrekcja Przedszkola

Elżbieta Nożykowska

Dyrektor Przedszkola w Mścicach

tel. 508 188 005

Dane kontaktowe

ul. Szkolna 1B
76-031 Mścice
tel: +48 94 318 83 40
email: przedszkolemscice@o2.pl

Facebook

O przedszkolu

Nasze przedszkole

Funkcjonuje jedenaście miesięcy w roku od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30. Jeden miesiąc przeznaczony jest na przerwę urlopową.  W placówce działa  6 oddziałów, do których uczęszcza 137 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Opłata za świadczenie usług opiekuńczo – bytowych wynosi za każdą godzinę 1 zł. (powyżej 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu), natomiast stawka dzienna za wyżywienie (śniadanie, obiad, drugie śniadanie) – 6,50zł, a za dwa posiłki – 4,50 zł.

Przedszkole w Mścicach rozpoczęło swoją działalność w 1974 r. Zajmowało zastępcze pomieszczenia (M-4) w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym. Utworzono jeden oddział mieszany, w którym było 18 dzieci. W miesiącach 07/08 1976r. przedszkole zostało przeniesione do budynku po kapitalnym remoncie i przystosowanym dla jego potrzeb. Dyrektorem była Danuta Milata (Wojtowicz) – do 1986r. W latach 1986 – 1988 na stanowisku dyrektora była mgr Anna Janas. Od 1988 r. dyrektorem przedszkola była Pani mgr Danuta Nowakowska. Od roku 2014 dyrektorem przedszkola jest Pani mgr Elżbieta Nożykowska.

Przez wiele lat przedszkole miało swoją siedzibę w Mścicach na ulicy Koszalińskiej 91, a od 13.12.2010 r. mieści się w nowo wybudowanym budynku na ulicy Szkolnej 1b. Przedszkole usytuowane jest w Mścicach przy Zespole Szkół im. Ludzi Morza, jest to wolno stojący budynek. Budynek jest zaprojektowany w kształcie prostokątnej bryły. Sale zabaw i zajęć są jasne i przestrzenne (60 m2). Przy 4 salach znajdują się łazienki. Przedszkole posiada bogaty zbiór zabawek, materiałów i pomocy dydaktycznych, który sprzyja aktywnej zabawie i uczeniu się dzieci. W salach są kąciki tematyczne np. fryzjerski, budowniczy, przyrody wyposażone w różnorodne materiały, pomoce i zabawki.

Przestronny hol służy, jako miejsce spotkań grupowych i integracyjnych. Dodatkowym atutem tego centralnego miejsca w przedszkolu jest jego wystrój, który zmienia się wraz z porami roku, gdyż w naszej placówce już trzeci rok organizowany jest cykl „Cztery Pory Roku”. W ramach realizacji cyku odbywają się bale, konkursy i zabawy integrujące wszystkie grupy przedszkolne, a od tego roku teatrzyki pt. „Ciocie-dzieciom”.
Przedszkole posiada również 3 piękne place zabaw o wysokim standardzie. Są one dostosowane do grup wiekowych dzieci.  W celu uatrakcyjnienia pobytu na placu zabaw dzieci mają do dyspozycji również przenośny sprzęt i zabawki. Wyposażenie przedszkola i organizacja działalności sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dziecka, zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy zarówno dzieciom, jak i pracownikom. Dzięki zaangażowaniu rodziców w ostatnich latach plac został wzbogacony o kolejne  zabawki i sprzęt rekreacyjny dla dzieci.

Aktualnie kadra przedszkola liczy 32 osoby, w tym 11 pełnozatrudnionych nauczycieli wychowania przedszkolnego, 2 nauczycieli wspomagających i 2 na nie pełnym etacie (w tym n-l religii) z wymaganymi kwalifikacjami oraz psycholog. W przedszkolu zatrudniony jest również konserwator .

Zajęcia dodatkowe

W naszej placówce przedszkolaki biorą udział w:

 • koncertach umuzykalniających – raz w miesiącu
 • teatrzykach – raz w miesiącu
 • zajęciach tanecznych
 • zajęciach sportowych

W przedszkolu działa:

 • Kółko muzyczno-ruchowe– prowadzone przez mgr Patrycję Szalawską
 • Kółko plastyczne – prowadzone przez mgr Annę Szostak
 • Kółko komputerowe -prowadzone przez mgr Emilię Marzycką

Nasze przedszkole na wysokim poziomie prowadzi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w ramach której prowadzone są następujące zajęcia:

 • Si- Integracja sensoryczna
 • Logopedia
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Rewalidacja
 • Gimnastyka korekcyjna
 • WWRD – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dzieci mają możliwość udziału w dodatkowych programach edukacyjnych:

 • Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej – “Akademia Aquafresh”
 • Ogólnopolski Program „Optymistyczne przedszkole”
 • Program Edukacji Ekologicznej „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
 • Międzynarodowy Program Promocji Zdrowia Emocjonalnego „Przyjaciele Zippiego”
 • Program Edukacji Zdrowotnej„Zdrowe zęby mamy -marchewkę zajadamy”
 • Projekt „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”
 • Stowarzyszenie OMEP- szerzenie idei Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju poprzez edukację dzieci.
 • Ogólnopolski Program Profilaktyczny „Problem z głowy”
 • Program kształtujący postawy prozdrowotne u dzieci w wieku przedszkolnym „Z ogródka na talerz, żyj zdrowo!” Autorki programu: Karolina Stawiarz, Anna Szostak
 • Program Gry planszowe w przedszkolu – edukacja poprzez zabawę „Uczę się bawiąc.” Autor: Karolina Stawiarz
 • Program „Koła Małych Odkrywców – doświadczam, rozumiem, wiem.” Autor: Iwona Formela
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Kulinarne Podróże Przedszkolaków”

Prowadzony jest aktywny udział w akcjach charytatywnych i społecznych m.in.:

 • Akcja sprzątanie świata
 • Zbiórka zużytych baterii – “Reeba”
 • Akcja “Góra Grosza” – Towarzystwo “Nasz Dom”
 • Nakrętkomania – zbiórka zużytych nakrętek
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Zostań Przyjacielem Zwierząt
 • WOŚP
 • Pusta choinka