PRZEKAŻ 1% PODATKU Na Stowarzyszenie „Lepsze Jutro”

Jedno z wielu zdjęć działań charytatywnych Stowarzyszenia – występ przedszkolaków z Mścic

Stowarzyszenie „Lepsze jutro” jest jedyną organizacją  na terenie Gminy Będzino działającą na rzecz osób niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy i wsparcia. W 2014 roku obowiązujące przepisy pozwalają na przekazywanie 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych  dla organizacji pożytku publicznego. Przekazując 1 % dla organizacji  „Lepsze jutro”  wspierasz działania na rzecz mieszkańców Gminy Będzino.

Jak przekazać 1%?

1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%.

2. Wypełnić odpowiednia rubrykę  w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36,PIT-37, lub PIT-28). W zeznaniu wpisujemy – Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” w Będzinie nr-KRS 0000319272

3. Pieniądze  1% podatku należnego – na konto organizacji przekaże Urząd Skarbowy w terminie 3 miesięcy. Przekazując 1% dla  naszego Stowarzyszenia sprawi Pan/i, że możemy realizować  jego cele statutowe. Mamy szeroką ofertę, którą warto wspierać.

Stanisława Papajewska-Hanasz
prezes Stowarzyszenia “Lepsze Jutro”

opublikowano 14 stycznia 2014