Przekazanie sprzętu dla kół gospodyń wiejskich w Gminie Będzino

Przekazanie sprzętu dla KGW w Będzinie

 

Przekazanie sprzętu dla KGW w Będzinie

W miniony piątek w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie odbyło się przekazanie sprzętu dla kół gospodyń wiejskich w Gminie Będzino, biorących udział w projekcie: “Gmina Będzino bezpiecznym miejscem do życia”. Nieco wcześniej, w Strzepowie natomiast odbyło się wręczenie sprzętu dla KGW “Strzepo-wianki”.

Podczas piątkowego spotkania, na którym obecna była Wójt Gminy Będzino Sylwia Halama, Wicewojewoda Zachodniopomorski Mateusz Wagemann, Przewodniczący Rady Gminy Będzino Andrzej Nożykowski wraz z radnymi Rady Gminy, przekazano wyposażenie członkiniom KGW i dokonano podpisania umów.

Projekt zakłada organizację przez KGW spotkań z mieszkańcami podnoszących świadomość w temacie bezpieczeństwa:

-“BEZPIECZNI NA DRODZE” – organizować będzie KGW “Wesołe babki” Dobrzyca. Planowane jest spotkanie z przedstawicielem Policji w temacie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
-“BEZPIECZNI W SIECI” – organizowane przez KGW “Komorzanki” Komory, gdzie zaplanowano spotkanie z przedstawicielem Policji w temacie cyberbezpieczeństwa i przestępstwach na szkodę małoletnich.
-“BEZPIECZNI FINANSOWO” – organizowane przez KGW Dobre, gdzie zaplanowano spotkanie z przedstawicielem banku w temacie oszustw, lichwy i cyberprzestępczości w bankowości elektronicznej
-“BEZPIECZNI W ROLNICTWIE” – którego organizatorem jest KGW “Ino Będzino”. Koło zaprasza na spotkanie z przedstawicielem ODR i KOWR o kwestii bezpieczeństwa w gospodarstwie rolniczym.
-“BEZPIECZNI W RODZINIE” – organizowane przez KGW Strachomino, w ramach tego działania zaplanowano spotkanie z przedstawicielem GOPS w temacie przemocy  domowej
-“BEZPIECZNI W DOMU” – spotkanie, które zorganizuje KGW “STRZEPO-WIANKI” obejmować będzie udział strażaków z OSP i PSP, poruszany zaś będzie temat bezpieczeństwa w zakresie drogowym i domowym w okresie ogrzewania.

Projekt “Gmina Będzino bezpiecznym miejscem do życia” jest realizowany w całości ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Całość projektu w wysokości 20 000zł pochodzi ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości, bez wkładu własnego Gminy.

 

 

opublikowano 26 września 2023