PRZETARG NA CIĘŻKI SAMOCHÓD RATONICZO-GAŚNICZY

PRZETARG NA CIĘŻKI SAMOCHÓD RATONICZO-GAŚNICZY

Zapraszamy do składania oferty w prowadzonym postępowaniu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-55dd9707-6f47-11ed-abdb-a69c1593877c?fbclid=IwAR3zMIfbb6CwAHI6g6UV_9bHaafxw9aZgnjEnAfKNeUTj8KMJWhJMgaj7mA

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Będzinie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20, oś priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu.

 

opublikowano 2 grudnia 2022