Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wójt Gminy zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu prosimy o zgłaszanie się do pok. Nr 1 tut. urzędu, bądź pod nr tel. 94-3162533.

Wysokość dofinansowania:

  • dotacja do 40% kosztów kwalifikowanych
  • pożyczka do 60% kosztów kwalifikowanych lub wkład własny

Wsparciem finansowym objęte jest wykonanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi dla budynków, osiedli mieszkaniowych oraz małych miejscowości o zwartej zabudowie rozumiane jako budowa, rozbudowa lub modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej, podciśnieniowej.

Dofinansowanie udzielane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Wnioski wstępne można składać w terminie do dnia 17.08.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Będzino.*

* Dotyczy osób posiadających kompletną dokumentację techniczną.

Wójt Gminy Będzino
Henryk Broda

 

Zał. Nr 1 – Zgłoszenie udziału w programie   pobierz

Zał. Nr 2 – Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pobierz

Zał. Nr 3 – Regulamin naboru wniosków w ramach Programu SYSTEM (informacja WFOŚiGW). pobierz

Zał. Nr 4 – Nabór wniosków wstępnych na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego (informacja ogólna WFOŚiGW). pobierz

dofinansowanie

 

opublikowano 10 sierpnia 2015