Przypominamyo zbliżającym się terminie składania deklaracji podatkowych z tytułu podatków lokalnych .

PRZYPOMINAMY

o obowiązku złożenia deklaracji podatkowych w sprawie:

– podatku od nieruchomości

? podatku rolnego

 ? podatku leśnego

  przez osoby prawne , jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości  prawnej itp.

     

              Wójt Gminy Będzino jako organ podatkowy przypomina o zbliżającym się terminie składania deklaracji podatkowych z tytułu podatków lokalnych .

      Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, itp. same odpowiadają za prawidłowość wyliczenia podstawy opodatkowania oraz kwot podatku do zapłaty. Należy  pamiętać o  zachowaniu terminów na złożenie odpowiedniej deklaracji podatkowej wraz z wymaganymi załącznikami oraz terminowej zapłacie podatku, w celu uniknięcia poniesienia dodatkowych kosztów .

W poniżej tabelce dla ułatwienia podano terminy składania deklaracji i dokonywania wpłat oraz oznaczenia wymaganych druków:

Rodzaj podatku Termin składania deklaracji Termin płatności

Podatku

Formularze podatkowe
Podatek

od nieruchomości

– do 31 stycznia każdego roku,

– w ciągu 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego

– korygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;

 

Wpłata w ratach proporcjonalnych w terminie do 15 każdego m-ca,

a za styczeń do dnia 31 stycznia.

 

DN-1, ZDN-1,

ZDN-2,

Podatek rolny – do 15 stycznia każdego roku,

– w ciągu 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego

– korygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;

 

Wpłata w ratach proporcjonalnych w terminach do dnia:

I rata – 15 marca,

II rata – 15 maja,

III rata – 15 września,

IV rata – 15 listopada.

 

DR-1, ZDR-1,

ZDR-2,

Podatek leśny – do 15 stycznia każdego roku,

– w ciągu 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego

– korygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;

 

Wpłata w ratach proporcjonalnych za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

 

DL-1, ZDL-1,

ZDL-2,

Należy pamiętać o tym, że w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł,  jest on płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Formularze podatkowe oraz wysokości stawek podatkowych dostępne są  na stronie BIP  Gminy Będzino w Zakładce ZAŁATW SPRAWĘ  – PODATKI   https://bip.bedzino.pl/?id=123&type=category.
Wszelkich  informacji na temat podatków lokalnych od osób prawnych uzyskać można u inspektor ds. podatków i opłat lokalnych Katarzyny Kubickiej pod nr telefonu 94 3162-552 , 883 018 036 lub emailowo pod adresem k.kubicka@bedzino.pl.

 

 

opublikowano 13 stycznia 2022