Przypomnienie o obowiązku dokonania wpłaty II raty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

opublikowano 11 maja 2022