Przypomnienie o obowiązku dokonania wpłaty II raty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.