Przypomnienie o obowiązku złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo,

15 lipca minął termin składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy nie dopełnili obowiązku proszeni są o jak najszybsze złożenie deklaracji do Urzędu Gminy Będzino.