Przypomnienie o płatności rat podatków lokalnych

Wójt Gminy Będzino przypomina, że 15 marca 2019 minął termin płatności I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych .

Przypominamy podatnikom, że płacimy kwotę podatku wskazaną w decyzji lub nakazie ustalającym ich wymiar u inkasenta lub rachunek bankowy wskazany w pouczeniu decyzji . Terminowa płatność zobowiązań podatkowych wiąże się z brakiem poniesienia dodatkowych kosztów odsetek i upomnienia.